7.119. W trójkątach ABCiA, B, C poprowadzono dwusteczne CDic,D 1 ,V Wykaż, że wiedząc, że |CD|=|C 1 D 1 | , |DA|=|D 1 A 1 | oraz | langle CDA big|=| langle C 1 D 1 A big| . ABC= 14,8,, 0

7.119. W trójkątach ABCiA, B, C poprowadzono dwusteczne CDic,D 1 ,V Wykaż, że wiedząc, że |CD|=|C 1 D 1 | , |DA|=|D 1 A 1 | oraz | langle CDA big|=| langle C 1 D 1 A big| . ABC= 14,8,, 0