7.120. W trójkątach ostrokątnych ABClA,B,C 1 , poprowadzono wysokości CDIC 1 D Wykał, że MABC= Delta A,B,C 1 ,, jeżeli | langle A|=| langle A 1 |,| langle B|=| langle B 1 ||||CD|=|C 1 D 1 | D

7.120. W trójkątach ostrokątnych ABClA,B,C 1 , poprowadzono wysokości CDIC 1 D Wykał, że MABC= Delta A,B,C 1 ,, jeżeli | langle A|=| langle A 1 |,| langle B|=| langle B 1 ||||CD|=|C 1 D 1 | D