7.121. Na jednej z dwóch prostych przecinających się w punkcie O zaznaczamy punkty A, B w taki sposób, że punkt O jest środkiem odcinka AB. Na drugiej prostej Laznaczamy punkty C, D w taki sposób, że punkt O jest również środkiem odcin ka CD. Wykaż, że pr. AC || pr. BD.

7.121. Na jednej z dwóch prostych przecinających się w punkcie O zaznaczamy punkty A, B w taki sposób, że punkt O jest środkiem odcinka AB. Na drugiej prostej Laznaczamy punkty C, D w taki sposób, że punkt O jest również środkiem odcin ka CD. Wykaż, że pr. AC || pr. BD.