7.122. w trójkącie równobocznym o boku a przedłużono bok Ac poza punt A o odcinek AA 1 punkt ,, AA 1 |=1 , bok AB poza punkt Bo odcinek BB 1 ,|BB 1 |=1 , bok BC poza Co odcinek CC 1 ,|CC 1 |=1 Udowodnij, że trójkąt A 1 B 1 C 1 jest równoboczny. 0

7.122. w trójkącie równobocznym o boku a przedłużono bok Ac poza punt A o odcinek AA 1 punkt ,, AA 1 |=1 , bok AB poza punkt Bo odcinek BB 1 ,|BB 1 |=1 , bok BC poza Co odcinek CC 1 ,|CC 1 |=1 Udowodnij, że trójkąt A 1 B 1 C 1 jest równoboczny. 0