7.123. Trójkąty ABC i CDE są równoramienne, |AC| = |BC| |CD|=|CE oraz langle ACB]=| langle DCE|,Wykai , że AD = |BE| . Prosta przecina dwa okręgi współśrodkowe od powiednio w punktach A,D:B,C, jak na Wykaż, że |AB| = |CD| . D

7.123. Trójkąty ABC i CDE są równoramienne, |AC| = |BC| |CD|=|CE oraz langle ACB]=| langle DCE|,Wykai , że AD = |BE| . Prosta przecina dwa okręgi współśrodkowe od powiednio w punktach A,D:B,C, jak na Wykaż, że |AB| = |CD| . D