...

7.119. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 16 cm 12 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

7.119. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 16 cm 12 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

Zobacz!