...

7.120. Funkcja określona jest w przedziale (0, 2). Wyznacz przedziały monoto niczności funkcji f, jeśli: a) f (x) = sinx – cosx b) f(x)=sin4x-x. 3 7 Trygonometria 193

7.120. Funkcja określona jest w przedziale (0, 2). Wyznacz przedziały monoto niczności funkcji f, jeśli: a) f (x) = sinx – cosx b) f(x)=sin4x-x. 3 7 Trygonometria 193

Zobacz!