...

7.121. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 30 cm. Środek ciężkoś ci tego trójkąta znajduje się w odległości 2 cm od podstawy. Oblicz obwód danego trójkąta,

7.121. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 30 cm. Środek ciężkoś ci tego trójkąta znajduje się w odległości 2 cm od podstawy. Oblicz obwód danego trójkąta,

Zobacz!