7.121. W trójkąt prostokątny, którego przyprostokąt ne mają długość a i b, gdzie a > b , wpisano prostokąt, jak na rysunku obok. Stosunek boków prostokąta jest równy 1/2 . Wykaż, że długość krótszego boku prosto ab 2a+b lub ab a+2b . W którym przypad kata jest równa ku pole prostokąta jest większe? D

7.121. W trójkąt prostokątny, którego przyprostokąt ne mają długość a i b, gdzie a > b , wpisano prostokąt, jak na rysunku obok. Stosunek boków prostokąta jest równy 1/2 . Wykaż, że długość krótszego boku prosto ab 2a+b lub ab a+2b . W którym przypad kata jest równa ku pole prostokąta jest większe? D