7.122. Punkt M należy do podstawy AB trójkąta równoramiennego ABC, M ne A i M ne B . Wykaż, że suma odległości punktu M od ramion trójkąta jest sokości trójkąta, poprowadzonej z punktu A. równa wy D

7.122. Punkt M należy do podstawy AB trójkąta równoramiennego ABC, M ne A i M ne B . Wykaż, że suma odległości punktu M od ramion trójkąta jest sokości trójkąta, poprowadzonej z punktu A. równa wy D