7.125. Punkt D należy do boku AB trójkąta równobocznego ABC (zobacz rysunek obok). Bok B do punktu E. Wykaż, że jeśli |BE| = |AD| równoramienny. CB przedłużono poza punkt jest to trójkąt CDE D

7.125. Punkt D należy do boku AB trójkąta równobocznego ABC (zobacz rysunek obok). Bok B do punktu E. Wykaż, że jeśli |BE| = |AD| równoramienny. CB przedłużono poza punkt jest to trójkąt CDE D