7.125. W trójkącie dwa boki mają długość a i b, a kąt zawarty między nimi jest równy a. Niech x oznacza długość odcinka dwusiecznej tego kąta, zawartego w tym trójkącie. Wykaż, że: a) jeśli alpha = 120 degrees , to x = (ab)/(a + b) b) jeśli , to alpha = 90 degrees; x = (ab * sqrt(2))/(a + b)

7.125. W trójkącie dwa boki mają długość a i b, a kąt zawarty między nimi jest równy a. Niech x oznacza długość odcinka dwusiecznej tego kąta, zawartego w tym trójkącie. Wykaż, że: a) jeśli alpha = 120 degrees , to x = (ab)/(a + b) b) jeśli , to alpha = 90 degrees; x = (ab * sqrt(2))/(a + b)