7.126. Punkt D należy do podstawy AB trój kąta równoramiennego ABC. Półprosta CD dzieli kąt przy wierzchołku C na na rysunku obok. Wykaż, że kąty a i B, jak |AD| |DB| = sin alpha sin beta . Test sprawdzający do rozdziału 7.

 7.126. Punkt D należy do podstawy AB trój kąta równoramiennego ABC. Półprosta CD dzieli kąt przy wierzchołku C na na rysunku obok. Wykaż, że kąty a i B, jak |AD| |DB| = sin alpha sin beta . Test sprawdzający do rozdziału 7.