8.1. Wśród poniższych wyrażeń algebraicznych znajdują a) 3x ^ 7 – 2x ^ 5 + 4 d) sqrt(x) + 8; sqrt(2) b) – 12x ^ 8 e) 5- 5 – pi; 3x ^ 2 – 2x + 1 h)

8.1. Wśród poniższych wyrażeń algebraicznych znajdują a) 3x ^ 7 – 2x ^ 5 + 4 d) sqrt(x) + 8; sqrt(2) b) – 12x ^ 8 e) 5- 5 – pi; 3x ^ 2 – 2x + 1 h)