7.128. Wykaż podobieństwo trójkątów: a) ABS I ACDS AB||CD b) triangle ABDi triangle AEC DA 8 ABD I ADEC d) A ABC i ACDB

7.128. Wykaż podobieństwo trójkątów: a) ABS I ACDS AB||CD b) triangle ABDi triangle AEC DA 8 ABD I ADEC d) A ABC i ACDB