7.129. Wykaż, że trójkąt ABC jest podobny do wskazanego poniżej trójkąta i podaj skalę tego podobieństwa. a ADEC b) ADEC D. 2y 2x B c) ADEF d) AABD 60″ e ^ (1/2 * Lambda ^ 2) E 2. 60 degrees 4 B B 2 e) ACDB f) AADC 5 5 1/3

7.129. Wykaż, że trójkąt ABC jest podobny do wskazanego poniżej trójkąta i podaj skalę tego podobieństwa. a ADEC b) ADEC D. 2y 2x B c) ADEF d) AABD 60″ e ^ (1/2 * Lambda ^ 2) E 2. 60 degrees 4 B B 2 e) ACDB f) AADC 5 5 1/3