7.13. Dwie przecinające się proste wyznaczają cztery kąty wypukłe, z których jeden jest osiem razy większy od kąta do niego przyległego. Wyznacz miary tych kątów.

7.13. Dwie przecinające się proste wyznaczają cztery kąty wypukłe, z których jeden jest osiem razy większy od kąta do niego przyległego. Wyznacz miary tych kątów.