7.14. Dwie przecinające się proste wyznaczają cztery kąty wypukle, przy czym róż nica kątów przyległych wynosi 44 degrees . Wyznacz miary tych kątów.

7.14. Dwie przecinające się proste wyznaczają cztery kąty wypukle, przy czym róż nica kątów przyległych wynosi 44 degrees . Wyznacz miary tych kątów.