7.133. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 8 cm BC = 10 cm |AC|=12 cm. jest podobny do trójkąta ABC i jego obwód jest równy 6 cm. Oblicz: a) skalę podobieństwa trójkąta A 1 B 1 C 1 do trójkąta ABC Trójkąt A,B, C, b) długości boków trójkąta A 1 B 1 C 1

7.133. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 8 cm BC = 10 cm |AC|=12 cm. jest podobny do trójkąta ABC i jego obwód jest równy 6 cm. Oblicz: a) skalę podobieństwa trójkąta A 1 B 1 C 1 do trójkąta ABC Trójkąt A,B, C, b) długości boków trójkąta A 1 B 1 C 1