7.135. Trójkąt 4 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC w skali s. Wiedząc, że obwód trójkąta ABC jest o 60% krótszy od obwodu trójkąta A 1 B 1 C 1 , oblicz: a) skalę s b) o ile procent obwód trójkąta A 1 B,C 1 jest dłuższy od obwodu trójkąta ABC.

7.135. Trójkąt 4 1 B 1 C 1 jest podobny do trójkąta ABC w skali s. Wiedząc, że obwód trójkąta ABC jest o 60% krótszy od obwodu trójkąta A 1 B 1 C 1 , oblicz: a) skalę s b) o ile procent obwód trójkąta A 1 B,C 1 jest dłuższy od obwodu trójkąta ABC.