7.136. Obwód trójkąta ABC jest równy 21 cm. Prosta równoległa do podstawy AB przecina wysokość CD w punkcie P, a boki AC i BC – odpowiednio w punktach E i F. Wiedząc, że |DP| / |PC| = 1/2 , oblicz obwód trójkąta CEF.

7.136. Obwód trójkąta ABC jest równy 21 cm. Prosta równoległa do podstawy AB przecina wysokość CD w punkcie P, a boki AC i BC – odpowiednio w punktach E i F. Wiedząc, że |DP| / |PC| = 1/2 , oblicz obwód trójkąta CEF.