7.137. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym | C|=90^ °, |AB| = 51 cm , BC = 24 cm, poprowadzono odcinek DE długości 15 cm, równoległy do boku AC Eh, że E in BC D in AB . Oblicz długości odcinków CEI AD.

7.137. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym | C|=90^ °, |AB| = 51 cm , BC = 24 cm, poprowadzono odcinek DE długości 15 cm, równoległy do boku AC Eh, że E in BC D in AB . Oblicz długości odcinków CEI AD.