7.140. W trójkącie ABC wysokość CD dzieli bok AB na odcinki długości AD = 4 cm ||DB|=10 cm Bok BC ma 16 cm długości. Wyznacz długości odcinków, na metralna boku AB podzieli bok BC.

7.140. W trójkącie ABC wysokość CD dzieli bok AB na odcinki długości AD = 4 cm ||DB|=10 cm Bok BC ma 16 cm długości. Wyznacz długości odcinków, na metralna boku AB podzieli bok BC.