7.141. W trójkącie ABC dane są długości boków: . Na boku AC zaznaczono punkt BC|=8 cm |AC| = 12 cm D 1 a na boku BC punkt Ew taki sposób, że Wiedząc, że DE = 4 cm, oblicz długość odcinka AB. DC=2 cm, CEl = 3 cm .

7.141. W trójkącie ABC dane są długości boków: . Na boku AC zaznaczono punkt BC|=8 cm |AC| = 12 cm D 1 a na boku BC punkt Ew taki sposób, że Wiedząc, że DE = 4 cm, oblicz długość odcinka AB. DC=2 cm, CEl = 3 cm .