7.16. Boki trójkąta ABC mają długość: |BC| = 5, |AB| = 2sqrt(2) – 1 oraz |AC| = 2sqrt(2) + 1 Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A.

7.16. Boki trójkąta ABC mają długość: |BC| = 5, |AB| = 2sqrt(2) – 1 oraz |AC| = 2sqrt(2) + 1 Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A.