7.17. Boki równoległoboku mają długość a i b, a kąt ostry jest równy y. Oblicz długość przekątnych tego równoległoboku, jeśli: a) a=4 cm,b=3 sqrt 2 cm , gamma = 45 degrees b) a = 3 cm, a = 3 cm; b = 5 cm, gamma = 30 degrees .

7.17. Boki równoległoboku mają długość a i b, a kąt ostry jest równy y. Oblicz długość przekątnych tego równoległoboku, jeśli: a) a=4 cm,b=3 sqrt 2 cm , gamma = 45 degrees b) a = 3 cm, a = 3 cm; b = 5 cm, gamma = 30 degrees .