7.16. Miarę kąta wyrażoną 9, 41 degrees w stopniach zapisz za pomocą minut i sekund. c) 0, 68 degrees b) 0,24° d) 0.74 degrees Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta

7.16. Miarę kąta wyrażoną 9, 41 degrees w stopniach zapisz za pomocą minut i sekund. c) 0, 68 degrees b) 0,24° d) 0.74 degrees Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta