7.17. Narysuj trzy proste k, l, , których punkty przecięcia są wierzchołkami trójką m ta, Zaznacz na zewnątrz tego trójkąta punkt A. Wyznacz odcinki, których długości są odległościami punktu A od prostych k, I, m.

7.17. Narysuj trzy proste k, l, , których punkty przecięcia są wierzchołkami trójką m ta, Zaznacz na zewnątrz tego trójkąta punkt A. Wyznacz odcinki, których długości są odległościami punktu A od prostych k, I, m.