7.18. Odległość między dwiema prostymi równoległymi kiljest równa 7 cm. Punkt A leży w odległości 4 cm od prostej k. Jaka jest odległość punktu A od prostej /? Rozważ dwa przypadki.

7.18. Odległość między dwiema prostymi równoległymi kiljest równa 7 cm. Punkt A leży w odległości 4 cm od prostej k. Jaka jest odległość punktu A od prostej /? Rozważ dwa przypadki.