7.19. Narysuj odcinek AB o długości 6 cm. a) Za pomocą cyrkla i linijki skonstruuj symetralną tego odcinka. się punkt P należący do symetral b) W jakiej odległości od punktów A, B znajduje nej odcinka AB, jeżeli jego odległość od tego odcinka jest równa 4 cm?

7.19. Narysuj odcinek AB o długości 6 cm. a) Za pomocą cyrkla i linijki skonstruuj symetralną tego odcinka. się punkt P należący do symetral b) W jakiej odległości od punktów A, B znajduje nej odcinka AB, jeżeli jego odległość od tego odcinka jest równa 4 cm?