7.20. Narysuj odcinek. Za pomocą cyrkla i linijki podziel go na cztery

7.20. Narysuj odcinek. Za pomocą cyrkla i linijki podziel go na cztery