7.21. Dany jest odcinek warunki: a) |C 1 A|= 20 9 i||C 1 B|=2 2 9 b) b) |C 2 A|= 3 2 i |C 2 B|=1,(5) c) |c 3 A|= sqrt 6 i |c 3 B|=2 sqrt 3 d) |c 4 A|=2 sqrt 2 i |c 4 B|= sqrt 8 e) |C 5 A|= sqrt 3 -1i|C 5 B|= sqrt 4-2 sqrt 3 . Które z punktów C 1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 ,C 5 należą do symetralnej odcinka AB? równe części. AB oraz punkty: C 1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 iC 5 spełniające następujące

7.21. Dany jest odcinek warunki: a) |C 1 A|= 20 9 i||C 1 B|=2 2 9 b) b) |C 2 A|= 3 2 i |C 2 B|=1,(5) c) |c 3 A|= sqrt 6 i |c 3 B|=2 sqrt 3 d) |c 4 A|=2 sqrt 2 i |c 4 B|= sqrt 8 e) |C 5 A|= sqrt 3 -1i|C 5 B|= sqrt 4-2 sqrt 3 . Które z punktów C 1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 ,C 5 należą do symetralnej odcinka AB? równe części. AB oraz punkty: C 1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 iC 5 spełniające następujące