7.19. W trójkącie ABC dwa boki mają długość: |AB| = 2 cm * i|Ac| = 4 cm a sinus kąta BAC jest równy sqrt 15 4 . BAC jest ostry, to trójkąt ABC jest ró wnoramienny. b) Oblicz długość boku BC w przypadku, gdy | angle BAC| in(90^ ,180^ ) D a) Wykaż, że jeśli kąt

 7.19. W trójkącie ABC dwa boki mają długość: |AB| = 2 cm * i|Ac| = 4 cm a sinus kąta BAC jest równy sqrt 15 4 . BAC jest ostry, to trójkąt ABC jest ró wnoramienny. b) Oblicz długość boku BC w przypadku, gdy | angle BAC| in(90^ ,180^ ) D a) Wykaż, że jeśli kąt