7.20. W trójkącie ABC mamy dane: |AC| = 6 cm, |BC| = 4 cm * c Oblicz obwód trójkąta ABC. 1oraz sin| triangleleft ACB|= 2 sqrt 2 2

7.20. W trójkącie ABC mamy dane: |AC| = 6 cm, |BC| = 4 cm * c Oblicz obwód trójkąta ABC. 1oraz sin| triangleleft ACB|= 2 sqrt 2 2