7.21. W trójkącie ABC mamy dane: |AC|=4,[BC]=|AB|-2 oraz|<= ACB|=50^ Oblicz obwód trójkąta ABC.

7.21. W trójkącie ABC mamy dane: |AC|=4,[BC]=|AB|-2 oraz|<= ACB|=50^ Oblicz obwód trójkąta ABC.