7.22. W trójkącie ABC bok AC jest o Wiedząc, że | angle ABC|=135^ , oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC. BC|=5 sqrt 2 cm 6 cm dłuższy od boku AB oraz |

7.22. W trójkącie ABC bok AC jest o Wiedząc, że | angle ABC|=135^ , oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie ABC. BC|=5 sqrt 2 cm 6 cm dłuższy od boku AB oraz |