7.23. W trójkącie ABC boki mają długość: |AB| = 10 cm , . Oblicz długości środkowych CD i BE.

7.23. W trójkącie ABC boki mają długość: |AB| = 10 cm , . Oblicz długości środkowych CD i BE.