7.24. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 18 cm, |BC| = 15 cm; |AC| = 12 cm . Oblicz: |BC|=2 sqrt 21 cm oraz . Wiedząc, |AC| = 8 cm a) długość środkowej CD, b) promień okręgu opisanego na trójkącie ADC.

7.24. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 18 cm, |BC| = 15 cm; |AC| = 12 cm . Oblicz: |BC|=2 sqrt 21 cm oraz . Wiedząc, |AC| = 8 cm a) długość środkowej CD, b) promień okręgu opisanego na trójkącie ADC.