7.25. Skonstruuj symetralne boków trójkąta różnobocznego: b) prostokątnego a) ostrokątnego Czy dwusieczne kątów tych trójkątów zawierają się w symetralnych ich boków? c) rozwartokątnego

7.25. Skonstruuj symetralne boków trójkąta różnobocznego: b) prostokątnego a) ostrokątnego Czy dwusieczne kątów tych trójkątów zawierają się w symetralnych ich boków? c) rozwartokątnego