7.26. Skonstruuj dwusieczne kątów trójkąta równobocznego. Czy dwusieczne ką- tow tego trójkąta zawierają się w symetralnych jego boków? Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w trójkącie

7.26. Skonstruuj dwusieczne kątów trójkąta równobocznego. Czy dwusieczne ką- tow tego trójkąta zawierają się w symetralnych jego boków? Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w trójkącie