7.26. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym |AC| = |BC|, |AB| = 10 a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8, 5 .

 7.26. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym |AC| = |BC|, |AB| = 10 a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8, 5 .