7.27. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym: a) |AC| = 72 , |BC|=73,| triangleleft A|=49^ b) |AC|=72,|BC|=70,|

7.27. Rozwiąż trójkąt ABC, w którym: a) |AC| = 72 , |BC|=73,| triangleleft A|=49^ b) |AC|=72,|BC|=70,|<A|=49^