7.29. Wykaż, że nie istnieje trójkąt ABC, w którym |BC|=179,|AC|=89,| triangleleft B|=30^

7.29. Wykaż, że nie istnieje trójkąt ABC, w którym |BC|=179,|AC|=89,| triangleleft B|=30^