7.30. Boki trójkąta mają długość a, b, c, kąty są odpowiednio równe a, b, y, a R na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli: jest promieniem okręgu opisanego a) a = sqrt(6); b = 2 , , R R = c = 5; beta = 45 degrees; alpha = 60 degrees b) a=2,b= sqrt 2 . d) R = 3 , alpha = 45 degrees; a= sqrt 27, beta=45^ , c < b . | |AC| = 10 cm, |BC| = 6 cm

7.30. Boki trójkąta mają długość a, b, c, kąty są odpowiednio równe a, b, y, a R na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli: jest promieniem okręgu opisanego a) a = sqrt(6); b = 2 , , R R = c = 5; beta = 45 degrees; alpha = 60 degrees b) a=2,b= sqrt 2 . d) R = 3 , alpha = 45 degrees; a= sqrt 27, beta=45^ , c < b . | |AC| = 10 cm, |BC| = 6 cm