7.31. Na rysunku obok punkty A, B, C, D należą do okręgu o środku O oraz |AD| = |DC| . Wiedząc, że [BC]=8,|AC]=[AB]+6 i|

7.31. Na rysunku obok punkty A, B, C, D należą do okręgu o środku O oraz |AD| = |DC| . Wiedząc, że [BC]=8,|AC]=[AB]+6 i|<ABC]=120^ czworokąta ABCD. , oblicz obwód