7.32. W trójkącie prostokątnym równo ramiennym ABC przyprostokątne mają długość: |AC| = |BC| = sqrt(2) Punkty D, E na leżą do przeciwprostokątnej AB oraz | langle ACD|=|

7.32. W trójkącie prostokątnym równo ramiennym ABC przyprostokątne mają długość: |AC| = |BC| = sqrt(2) Punkty D, E na leżą do przeciwprostokątnej AB oraz | langle ACD|=|<DCE|=|<(ECB| Oblicz długości od cinków AD, DE, EB . D