7.33. Wykaż, że jeśli a, B są miarami mieniem alpha okręgu opisanego na tym trójkącie, to obwód trójkąta jest równy 2R * [sin alpha + sin beta + sin(alpha + beta)] dwóch kątów trójkąta, a R – prc D

7.33. Wykaż, że jeśli a, B są miarami mieniem alpha okręgu opisanego na tym trójkącie, to obwód trójkąta jest równy 2R * [sin alpha + sin beta + sin(alpha + beta)] dwóch kątów trójkąta, a R – prc D