7.34. Boki trójkąta mają długość a, b, c, a kąty są odpowiednio równe a, B, . Wykaż, że jeśli a / b / c = 4/5 / 6 , to cos beta = cos^2 alpha . D

7.34. Boki trójkąta mają długość a, b, c, a kąty są odpowiednio równe a, B, . Wykaż, że jeśli a / b / c = 4/5 / 6 , to cos beta = cos^2 alpha . D