7.35. W trójkącie ABC poprowadzono środkową CD. Wykaż, że jeśli | angle BDC|=60^ to |AC| ^ 2 – |BC| ^ 2 = |AB||CD| . Pole figury płaskiej

7.35. W trójkącie ABC poprowadzono środkową CD. Wykaż, że jeśli | angle BDC|=60^ to |AC| ^ 2 – |BC| ^ 2 = |AB||CD| . Pole figury płaskiej