7.36. a) Pole jednej kratki jest równe 1. Oblicz pola poniższych figur. b) + 0 D

7.36. a) Pole jednej kratki jest równe 1. Oblicz pola poniższych figur. b) + 0 D